Fischer Twin Skin Pro NIS Vallningsfri längdskida

25 april 2015

Succèskidan för dig som vill ha en vallningsfri skida med bra glidegenskaper!

Mohairhuden under spannet är tvådelad och ligger om lott. Dessutom är huden infälld i skidans framkant. Detta gör att de kritiska områdena där fästytan övergår i glidyta blir mindre aggressiva, vilket resulterar i ett jämnt och balanserat glid. Mohairhuden ger dessutom bra fäste särskilt i hårda och isiga spår och tackvare den unika teflonbeläggningen minimeras risken för ifrysning.

Tillbaka till nyheter